X

Sectiunea 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului „Castiga o bursa CLEVER children in valoare de 3.600 lei pentru copilul tau!” (denumit in continuare „Concursul”) este Clever Business Solutions (denumita in continuare „Organizator”), cu sediul in Str. Brasov nr. 14, sector 6, J40/21093/2007, cod unic de inregistrare numarul 22718002, atribut fiscal RO.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 

Sectiunea 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 25 ianuarie- 21 februarie 2011 pe pagina de Facebook  CLEVER children a companiei Clever Business Solutions, http://www.facebook.com/pages/CLEVERchildren/170857066287601

Rezultatele vor fi afisate cel tarziu la data de 25 Februarie 2011 pe pagina Facebook CLEVER children si pe site-ul www.CursuriCopii.ro .

 

Sectiunea 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice cu varsta minima implinita de 14 ani, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Castigatorii vor solicita premiile exclusiv pentru copii cu varste intre 5 si 14 ani care pot participa la cursurile organizate la centrul CLEVER children din Bucuresti. Copiii participanti la cursuri pot fi frati/ surori, prieteni, fiu/ fiica desemnati de catre castigatori. La acest concurs pot participa de asemenea persoane juridice reprezentate de ONG-uri care isi desfasoara activitatea in zona de educatie a copiilor.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului si ai centrelor CLEVER children deschise in regim de franciza. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate a participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

 

Sectiunea 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul se va desfasura exclusiv pe pagina de Facebook  CLEVER children a companiei Clever Business Solutions, http://www.facebook.com/pages/CLEVERchildren/170857066287601

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada in perioada 25 ianuarie- 21 februarie 2011, astfel:

Concursul „Castiga o bursa CLEVER children in valoare de 3.600 lei pentru copilul tau!” se desfasoara exclusiv pe pagina Facebook CLEVERchildren.

Pentru a participa la concurs, candidatii Facebook.com trebuie:

  • sa detina un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume / prenume reale
  • sa devina fan al paginii Facebook CLEVER children sa acceseze pagina de concurs Facebook CLEVER children si sa publice pe wall-ul paginii de Facebook CLEVER children o poza cu tema Cel mai istet copil”. Apoi, va trebui sa isi convinga prietenii sa dea cat mai multe „Like-uri” pozei publicate.
  • Pentru validarea inscrierii la concurs, sa intre pe pagina www.CursuriCopii.ro si sa se inscrie la newsletter, unde vor specifica numele si prenumele reale si adresa e-mail la care pot fi contactati pentru anuntarea castigatorilor.

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara postarea pe tabul de concurs a pozei si de asemenea inscrierea la newsletter-ul www.CursuriCopii.ro.

Prin inscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza ca are varsta minima implinita de 14 ani si ca poate dovedi ulterior cu acte.

Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Clever Business Solutions observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Clever Business Solutions considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Clever Business Solutions nu va considera respectiva participare valida.

 

Sectiunea 5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR 

Vor fi desemnati 4 castigatori, primele patru locuri fiind alocate acelor concurenti a caror poza va primi cele mai multe voturi (prin optiunea Like) publicate pe Wall-ul Facebook CLEVER children referitoare la poza in concurs pana la data de 21 februarie 2011 ora 24.00.

Castigatorii concursului vor fi anuntati pe pagina Facebook CLEVERchildren si pe site-ul www.CursuriCopii.ro urmand ca, ulterior, sa semneze cu Organizatorul concursului un Proces verbal de primire a premiilor.

Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorii pe e-mail, in maxim 5 zile lucratoare de la data castigarii concursului.

Premiile concursului sunt acordate numai dupa intocmirea formalitatilor necesare de predare a premiului.

Participantii minori (avand varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani neimpliniti) si/sau cei de cetatenie straina vor indeplini formalitatile de primire a premiului cu respectarea legislatiei romane in vigoare.

Daca persoanele declarate castigatoare nu contacteaza organizatorul la datele de contact din prezentul regulament in termen de maximum 10 zile de la data afisarii rezultatului concursului, premiile castigate de persoanele in cauza se vor redirectiona catre persoanele a caror poze sunt urmatoarele ca numar de voturi.

 

Sectiunea 6. DREPTURILE DE AUTOR 

Participantii isi asuma raspunderea in ceea ce priveste drepturile de autor asupra imaginilor pe care le inscriu in concurs, precum si asupra textelor folosite in acelasi scop.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a descalifica orice participant ce incearca sa obtina foloase de pe urma unor imagini sau texte ce nu le apartin sau pentru care nu au acceptul de utilizare a proprietarilor de drept.

Imaginile publicate trebuie sa respecte o minima decenta; vor fi sterse imaginile obscene, violente sau alt gen de imagini neadecvate.

Inscrierea in concurs implica acordul ca imaginile publicate pot fi expuse in materialele promotionale si publicitare ale organizatorului si utilizate de catre Clever Business Solutions, cu mentionarea numelui autorului.

Prin inscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza:

  • ca are drepturile de autor asupra pozei inscrise in concurs (Clever Business Solutions nu este raspunzatoare in cazul in care participantii utilizeaza imagini care incalca prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor);
  • ca are cunostinta ca orice reproducere in orice media este interzisa de lege; pentru drepturi de reproducere, va rugam sa contactati autorii;
  • acordul privind postarea, inscrierea si utilizarea fotografiilor in cadrul concursului organizat de Clever Business Solutions pe site-ul www.facebook.com, in conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor.

 

Sectiunea 7. PREMII 

Premiile acordate constau in :

  • 1 bursa de studiu CLEVER children in valoare de 3.640 lei reprezentand participarea in cadrul programelor de training Lectii de maniere elegante pentru copii, NLP Training for Successful Kids, MBA-ul copiilor CLEVER, Best IT Training for Kids, STIE TOT si Let’s play GO. Castigatorul va participa la oricare dintre aceste cursuri in perioada  26 Februarie 2011 – 31 Iunie 2012, tinand cont de calendarul cursurilor anuntat semestrial de catre organizator. 
  • 3 cursuri la alegere dintre cele descrise pe site-ul organizatorului www.CursuriCopii.ro

Pentru locurile I, II, III si IV, in caz de egalitate de voturi departajarea se va face dupa numarul de comentarii publicate (de utilizatori diferiti) pentru aceeasi poza inscrisa la concurs.

Organizatorul nu va oferi castigatorului contravaloarea premiului in bani.

Premiile vor fi acordate celor patru Castigatori sub conditia ca acestia sa nu fie descalificati ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

 

Sectiunea 8. AMANAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI 

Concursul va putea fi amanat / intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe pagina Facebook CLEVER children.

 

Sectiunea 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

  • colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de email pe care candidatii o folosesc pentru a valida inscrierea in concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Castigatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/ prenume, varsta, ocupatia, nr de telefon, adresa email, orasul din care provin, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiilor stabilite prin acest Regulament.
  • stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.

Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

 

Sectiunea 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica o imagine sau un text, participante la concurs, daca va considera ca acestea sunt licentioase sau indecente.

Clever Business Solutions isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

Clever Business Solutions isi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezeaza imaginea Organizatorului sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si pentru utilizatorii inscrisi in acest concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune.

 

Sectiunea 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook CLEVERchildren. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook CLEVERchildren si pe site-ul www.CursuriCopii.ro .

 

Sectiunea 12. CONTACT:

Pentru mai multe informatii referitoare la concurs ne gasiti la:

 

Sectiunea 13. CLAUZE FINALE:

Prin inscrierea in acest concurs, participantul confirma faptul ca a citit si a inteles toate conditiile din Regulamentul de Concurs si ca le accepta.
Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania si va fi facut public pe pagina Facebook CLEVER children si pe site-ul www.CursuriCopii.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a imbunatati sau schimba prezentul Regulament, urmand ca orice astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea online pe pagina Facebook CLEVER children sau pe site-ul www.CursuriCopii.ro.

 

 Revino la lista noutatilor pentru cursuri copii